Công thức tính lãi kép | Lãi suất kép tích luỹ

Đâu đó vẫn nghe thấy lãi suất kép là kỳ quan thứ 8 của thế giới hay là cái gì đó cực kỳ uy lực. Có thật sự lãi kép có sức mạnh như vậy không ? Và công thức tính lãi kép như thế nào ?

Lãi kép là gì ?

Hiểu một cách đơn giản lãi suất kép là tiền lãi của của tiền gốc và lãi của tháng kế trước. Tức là sau khi ta nhận lãi trên tiền gốc thì số tiền lãi đó được cộng dồn vào tiền gốc để sinh lãi tiếp (Lãi cộng dồn). Ông cha ta ngày xưa hay gọi là lãi mẹ đẻ lãi con.

lai-kep-la-ky-quan-thu-8-cua-the-gioi
Lãi suất kép là kỳ quan thứ 8 của thế giới

Yếu tố làm quyết định để gặt hái từ lãi kép

Như vậy trong kỳ đầu tiên lấy tiền lãi thì lãi kép tương tự lãi đơn. Có nghĩa là tiền lãi bằng nhau từ số tiền gốc. Lãi suất kép hơn lãi đơn từ kỳ tính lãi sau trở đi. Như vậy muốn thu hoạch được nhiều từ “kỳ quan” thì cần 2 yếu tố đó là lãi suất và thời gian.

Công thức tính lãi kép chính xác

Trong đó:

  • FV – Future Value: thành quả trong tương lai
  • PV – Present Value: thành quả ở hiện tại
  • i – Interest Rate: lãi suất trong kỳ
  • n – số kỳ tính lãi suất

Cụ thể hơn ta có:

cong-thuc-tinh-lai-kep

Bảng tính lãi kép tích luỹ qua ví dụ

Vay ngân hàng số tiền 2 tỉ đồng, lãi suất 9% một năm, ghép lãi hàng tháng (12 lần một năm). Tính số tiền phải trả sau 3 năm.

Theo công thức ta có:

F3 = 2(1+ 9/12) 3.12= 2,6173 tỉ VND

cong-thuc-tinh-lai-kep-chuyen-doi-lai-kep
Tháng thứ 36 là kỳ cuối cùng của năm thứ 3.

Tận dụng lãi kép tích luỹ

Như đã nói ở trên, lãi kép rất quan trọng ở thời gian tích luỹ. Muốn tận dụng triệt để kỳ quan lãi kép thì việc đầu tiên là không trì hoãn.

Tài liệu tham khảo: https://en.wikipedia.org/wiki/Compound_interest

5/5 - (2 bình chọn)

Nguyễn Thu Hiền

Thích viết Blog và làm tài chính tiêu dùng.2015 - 2019 Đại học sư phạm Hà Nội.2019 - 2021 Ngân hàng Tpbank chi nhánh Hà Thành.2021 đến nay Ngân hàng Vpbank, khách hàng cá nhân.

You may also like...